Условия за ползване
__________________________________________________________________
С настоящите общи условия, се уреждат взаимоотношенията между spalnobelio.net и неговите потребители.
Информацията съдържаща се в spalnobelio.net включително всички текстове и изображения (картинки) са защитени от закона за авторското право и сродните му права. Всяко използване на каквито и да било част от съдържанието на spalnobelio.net без съгласието и писменото одобрение на представляващите сайта е забранено и ще бъде преследвано от закона.
Дефиниции:
• spalnobelio.net представлява виртуален информационен ресурс свободно достъпен посредством глобалната мрежа Интернет. За краткост по-долу в документа spalnobelio.net може да бъде наричан „сайтът”
• Потребител е всяко лице посещаващо spalnobelio.net и използващо намиращата се в него информация
Общи условия
1. Всички потребители на сайта, без значение дали са регистрирани или не, имат право да използват предоставяните от spalnobelio.net услуги само при спазване на настоящите условия.
2. С всяко кликване върху хипер линк от spalnobelio.net, потребителите декларират, че се съгласяват с настоящите общи условия и се съгласяват да използват spalnobelio.net съгласно правилата и условията описани по-долу. Права и задължения на потребителите
3. Всеки потребител има право да използва spalnobelio.net безплатно до колкото това му е позволено от системата и се задължава да спазва условията описани в настоящия документ.
4. Потребителите, без значение дали са регистрирани или не, нямата право да разпространяват чрез spalnobelio.net или да разполагат на сървърът му информация свързана с: деяния противоречащи на закона, насилие, расизъм, порнографско съдържание, заплахи, съдържание представляващо търговска тайна и друг вид информация, противоречаща на добрите нрави и доброто поведение.
5. Потребителите имат право да се регистрират в spalnobelio.net като попълват исканите от системата данни вярно и коректно. В случай, че потребител не попълни коректно исканата му информация, администраторите на spalnobelio.net имат право да изтрият профилът му и цялата въведена от него информация без предупреждение.
6. Всеки потребител има право да изтрива информацията въведена от него или да прекрати напълно участието си в сайта по всяко време без изрично предупреждение до spalnobelio.net.
7. Всеки един потребител носи пълната отговорност и последици от информацията добавена от него в сайта spalnobelio.net
8. Потребителят е длъжен да обезщети spalnobelio.net за нанесени от него вреди на сайта или на свързани с него трети лица в случай на виновно действие или бездействие от страна на потребителя, породило загуби както на spalnobelio.net
9. Всеки един потребител е длъжен да проверява периодично за промени на настоящите условия за ползване Права на spalnobelio.net
10. spalnobelio.net има право да променя настоящите условия за ползване без изрично предизвестие.
11. spalnobelio.net не се задължава и няма обективна възможност да проверява каквато и да било информация въведена от потребителите му.
12. spalnobelio.net и неговите администратори имат право, но не се задължават да изтриват всяка една информация въведена от потребителите, която не отговаря на закона на Република България, на добрите нрави или на настоящите условия за ползване. Администраторите също така имат право да изтриват информация по собствена преценка или след подаден сигнал от други потребители за информация накърняваща техния имидж или достойнство.
13. spalnobelio.net не гарантира, че предоставените от него услуги ще бъдат непрекъснати и достъпни 24 часа в денонощието седем дни в седмицата.
14. spalnobelio.net не носи отговорност за загубата на информация въведена от потребителите, и също така не носи отговорност за последиците от загубата на тази информация.
15. spalnobelio.net има право да събира информацията въведена от потребителите му (включително IP адреси, адреси на електронни пощи и др.) и да я използва като спазва поверителността на сайта.
16. spalnobelio.net има право да записва временни файлове (cookies) на компютъра на потребителя с цел безпрепятственото доставяне на услугите на сайта и за маркетингови цели.
17. spalnobelio.net има право да откаже направена поръчка
18. Доставката на поръчките е за сметка на получателя, освен в случайте когато не е упоменато друго в страницата за финализиране на поръчката
19. Клиента има право да отвори доставената стока от куриера, преди да е заплатил наложения платеж за стоката. В случай на отказ от поръчката, разходите за доставка остават за сметка на клиента
20. С потвърждение на поръчката по смисъла на ЗЗД се сключва договор за продажба от разстояние.
С окончателното оформяне и потвърждение на поръчката, Вие като клиент се съгласявате с общите условия на настоящия договор, при които стоката ще ви бъде доставена. С тази клауза се уреждат индивидуалните договорни отношения между страните.
Екипът на spalnobelio.net Ви благодари, че се запознахте с условията за ползване и Ви желае приятно пазаруване в сайта!